Sosyal Medya:

Dunaysır Yemek

Lezzetin Zirvesi

Ana Sayfa Sterilizasyon Hizmeti

Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları (Hastane Enfeksiyonları) hasta güvenliğinin en önemli unsurlarından birisidir. Her yıl milyonlarca insanın etkilendiği bu enfeksiyonlar; antibiyotik direnci ile birlikte ciddi mortalite ve maddi kayıplarına yol açmaktadır.

Cerrahi alan enfeksiyonları, sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar arasında 2. veya 3. sırada yer almaktadır. Gerek sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarının gerekse cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için oluşturulan rehberlerde tıbbi alet ve cihazların dezenfeksiyonu/sterilizasyonu önemli parametrelerden biri olarak tanımlanır.

Cerrahi aletlerin sterilizasyonu her sağlık kuruluşunda önemli ve sorumluluk gerektiren bir işlemdir. Bir cerrahi aletin sterilite güvencesi gözle görülebilecek bir durum değildir. Eğer sterilizasyon işlemi basamakları ancak kalite standartlarına uygun yapılıyor ise bu güvence sağlanabilir.

Nitelikli sterilizasyon süreci olarak tarif edilen malzemenin teslim alınması, taşınması, dekontaminasyonu, paketlenmesi, sterilizasyonu, depolanması ve taşınarak geri teslim edilmesi aşamalarının tümüyle sistem içerisinde izlenebilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Firma olarak özel ve sürekli eğitimli personeli ile malzemenin teslim alınmasından edilmesine kadar geçen süreçte kaliteyi size garanti etmektedir.

Bu süreçlerde gerçekleştirilen tüm çalışmalarımızda ekibimizin temel ilkeleri;

  • Müşteri memnuniyeti
  • Hasta ve çalışan güvenliği
  • Risk değerlendirmesi
  • Müşteri gereksinimlerinin takip edilmesi
  • Güncel ulusal ve uluslararası rehberlere uyumlu çalışılması
  • Sürekli süreç iyileştirme
  • Maliyet etkin çalışma
  • Monitarizasyon ve Raporlama